19 March 2012

Kesalahan Ejaan

Berikut ialah senarai kesalahan ejaan yang biasanya muncul dalam karangan. 1. displin - disiplin 2. Tsunami - tsunami 3. menanangi - menangani 4. menggelakan - mengelakkan 5. berbillion-billion - berbilion-bilion 6. dasyat - dahsyat 7. kerosakkan - kerosakan 8. pertempatan - petempatan 9. sampah-sarap - sampah sarap 10. mengembirakan - menggembirakan 11. menyerdari profession - menyedari profesion 12. perkerjaaan - pekerjaan 13. efisyen - efisien 14. mengalakkan - menggalakkan 15. seringkali - sering kali 16. acapkali - acap kali 17. berjogging - berjoging 18. apartment - apartmen 19. treauma - trauma 20. kementrian - kementerian 21. negative - negatif 22. memperdulikan - mempedulikan 23.mempedayakan - memperdayakan 24. kesimpulanya - kesimpulannya 25. prodaktiviti - produktiviti 26. mengganggap - menganggap 27. pengganguran - pengangguran 28. walaubagaimanapun - walau bagaimanapun 29. bersopan-santun - bersopan santun 30. lalu-lintas - lalu lintas 31. pra-kemerdekaan - prakemerdekaan 32. anti kerajaan - antikerajaan 33. terhantuk baru terngadah - tengadah 34. kasih-sayang - kasih sayang 35. mengembleng - menggembleng 36. anti-merokok - antimerokok 37. keseronokkan - keseronokan 38. kes rompakkan - kes rompakan 39. pengawai polis - pegawai polis 40. saki baki - saki-baki 41. sanak-saudara - sanak saudara 42. yatim-piatu - yatim piatu 43. pekara- perkara 44. pengakutan - pengangkutan 45. menangguh di air keruh - menangguk air keruh 46. rumah-tangga - rumah tangga 47. kecermerlangan - kecemerlangan 48. jalanraya - jalan raya 49. lebuhraya - lebuh raya 50. pasaraya - pasar raya 51. bandaraya - bandar raya 52. dimana - di mana 53. bekeluarga - berkeluarga 54. fail beserta pen - fail berserta pen 55. gambarajah - gambar rajah 56. menyalah gunakan - menyalahgunakan 57. penguatkuasa- penguat kuasa 58. khursus - kursus 59. ketidak stabilan - ketidakstabilan 60. setia usaha - setiausaha 61. urusetia majlis - urus setia majlis 62. mengulangkaji pelajaran - mengulang kaji pelajaran 63. motorbot - motobot 64. bidang akedemik - bidang akademik 65. kebanyakkan - kebanyakan 66. berkerjasama - bekerjasama 67. kadang-kala- kadangkala 68. penyalah gunaan - penyalahgunaan 69. Disamping itu - Di samping itu 70. kerosakkan - kerosakan 71. anti-merokok - antimerokok 72. serious - serius 73. terguris - tergores 74. seringkali - sering kali 75. biadap - biadab 76. television - televisyen 77. penguatkuasa - penguat kuasa 78. barang kali - barangkali 79. pasca kemerdekaan – pascakemerdekaan